Tân tổng thống Ukraine sẽ có 'bước đi' chấn động: Giải tán Quốc hội?

Ban tham mưu của Tổng thống dân cử Ukraine Vladimir Zelensky đã công bố video thỉnh nguyện trên kênh Youtube của mình, trong đó hầu hết những người được hỏi mong muốn giải tán Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine).

Như đã lưu ý trong phần mô tả, nếu video có hơn một triệu lượt xem, ông Zelensky sẽ chú ý đến vấn đề này.

Ngoài ra, một trong những thành viên trong nhóm kêu gọi tất cả những người ủng hộ ý tưởng giải tán quốc hội hãy chọn “Thích” (Like) - hiện đã có hơn 31.000 người trong số họ làm điều này.

 
Video thỉnh nguyện việc giải tán Rada

Trước đó, truyền thông thông báo rằng đội ngũ của ông Zelensky đã chuẩn bị sắc lệnh giải thể Rada, mặc dù nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Theo tờ Pravda của Ukraine, một phần của ban tham mưu coi biện pháp này là cần thiết, trong khi phần còn lại tin rằng trước tiên cần phải chuẩn bị đầy đủ cho đảng “Người phục vụ nhân dân”. Cần lưu ý rằng sắc lệnh có điều khoản về tổ chức bầu cử sớm vào Quốc hội Ukraine vào tháng Bảy.