#Tân Yên

3 kết quả

Một góc xóm 11, xã Nghi Diên (Nghi Lộc).

Sáng đẹp xóm đạo nơi giáo đường Tân Yên

(Baonghean) - Những năm gần đây, xóm 11, xã Nghi Diên (Nghi Lộc) với gần 100% số hộ theo đạo Thiên Chúa, đã trở thành đơn vị điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bà con nhân dân ở đây đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, năng động trong chung tay xây dựng quê hương ngày một mạnh giàu.