Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 34/CCD-UBND ngày 06/11/2016, về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN điện:

    - Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

    - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; kiềm chế được số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng đang còn tồn tại một số hạn chế, bất cập; trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra một số vụ cháy lớn tại khu công nghiệp, chợ, nhà dân và có nguy cơ xảy ra cháy lớn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, nhất là các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường..., nếu để xảy ra cháy sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của nhân dân.

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại nêu trên, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và Điện số 74/ĐK-HT ngày 01/11/2016 của Cục C661 Bộ Công an. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Đẩy lui hoả hoạn cứu nhà dân.Ảnh: Hồ Xuân Thành
Đẩy lui hoả hoạn cứu nhà dân. Ảnh: Hồ Xuân Thành

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47- CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 17/3/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Phòng cháy, chữa cháy 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy, chữa cháy 2013; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sở hở, thiếu sót, khắc phục kịp thời các nguyên nhân điều kiện có thể gây cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC, nhất là các chợ, trung tâm thương mại, chung cư, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, khu công nghiệp và các cơ sở trọng điểm khác có nguy cơ cháy, nổ cao.

-  Rà soát, củng cố đầu tư trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy để chủ động xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

- Tập trung huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có nguy cơ cháy cao, như: Khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, nhà liền kề, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường... nhất là điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; điều kiện về an ninh trật tự; giấy phép kinh doanh hoạt động. Kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật đối với các cơ sở vi phạm. Đơn vị, địa phương nào thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước Pháp luật.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng tin, bài, phóng sự; phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện. Phê phán các hành vi vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, phòng ngừa chung.

3. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh

Tổ chức rà soát, tổng kiểm tra các cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, di tích, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như: kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng, Khu di tích Kim Liên, khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và một số công trình, khu di tích khác...; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC; kiên quyết tạm đình chi, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trường họp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của Pháp luật.

- Đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy kịp thời và hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Công điện này và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

4. Công an tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của Pháp luật. Phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân cháy, nổ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng, khu di tích Kim Liên, khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và một số công trình, khu di tích khác...; đảm bảo các cơ sở cấp giấy phép hoạt động phải đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC; điều kiện an ninh trật tự và các quy định khác của Pháp luật.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC; nâng cao ý thức chấp hành các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy; phối hợp chữa chạy kịp thời (thực hiện có hiệu quả 4 tại chỗ) khi có sự cố cháy, nổ xảy ra đến các hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện này và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 30 hàng tháng và báo cáo đột xuất khi có cháy, nổ xẩy ra (qua Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh) để tổng hợp báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Đường

Tin mới

Lo cắt điện, người dân Nghệ An sắm quạt tích điện

Lo cắt điện, người dân Nghệ An sắm quạt tích điện

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, Nghệ An đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm kéo dài, trong khi đó, công suất điện thiếu hụt trầm trọng buộc ngành điện lực phải cắt điện luân phiên để giảm tải… Để ứng phó tình trạng này, người dân đã chọn giải pháp mua các thiết bị tích điện để dùng thay thế.
Ước mơ của trẻ em làng chài ven sông Lam

Ước mơ của trẻ em làng chài ven sông Lam

(Baonghean.vn) - Dẫu đã có những đổi thay, nhưng cuộc sống người dân các làng chài ven sông Lam vẫn còn nhiều khó khăn. Ước mơ của những em nhỏ làng chài về chỗ ở, học hành, sự vui chơi... vẫn còn bao trăn trở.
Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 3 ngày nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được tổ chức với sự tham gia của hơn 30.000 học sinh trong toàn tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã cơ bản được hoàn tất để tạo thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi. 
Những kiến nghị từ xã Thanh Hà sau vụ phá rừng trên núi Giăng Màn

Những kiến nghị từ xã Thanh Hà sau vụ phá rừng trên núi Giăng Màn

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, trên núi Giăng Màn (Thanh Chương), đã xảy ra nhiều vụ phá rừng. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có biện pháp quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các đối tượng phá rừng, thậm chí là thu hồi đất rừng đối với chủ rừng thường xuyên để xảy ra hiện tượng rừng bị chặt phá.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An - Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp đảm bảo quyền lợi cho công nhân, người lao động

Bảo hiểm xã hội Nghệ An - Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp đảm bảo quyền lợi cho công nhân, người lao động

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình phối hợp giữa BHXH Nghệ An và LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2021-2025, sau hơn 2 năm triển khai đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Đón xem Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trên các nền tảng số

Đón xem Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trên các nền tảng số

(Baonghean.vn) - Bước sang mùa giải thứ 25, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ngày càng được tổ chức chỉn chu và chuyên nghiệp. Đặc biệt, các trận đấu kịch tính nhất của mùa giải năm nay sẽ được trực tiếp trên các nền tảng số của On Sports, kênh thể thao hàng đầu Việt Nam.
Chung tay bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Chung tay bảo vệ và chăm sóc trẻ em

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, được coi là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài