Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ BHXH

(Baonghean) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 5918/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ BHXH. 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định, ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ ốm đau, thai sản, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

2. Sở Nội vụ chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện ký hợp đồng lao động, chi trả tiền lương, trích đóng BHXH trong các đơn vị sự nghiệp không đúng quy định Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

3. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện cấp Giấy ra viện, Giấy chứng sinh, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đúng quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế; cấp đầy đủ, kịp thời cho người lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của việc cấp hồ sơ, giấy tờ, không được cấp khống Giấy chứng sinh, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động xây dựng thang bảng lương theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, phối hợp với BHXH tỉnh thanh tra xử lý các chủ sử dụng lao động không thực hiện đúng quy định về đóng BHXH theo Luật BHXH.

5. Công an tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH điều tra làm rõ hành vi mua bán giấy tờ giả, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6. BHXH tỉnh Nghệ An tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đăng ký tham gia BHXH, lập hồ sơ hưởng BHXH, báo cáo UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình vi phạm; chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động  tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và người lao động, hướng dẫn các đơn vị đăng ký tham gia đúng số người, thời gian và mức đóng BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Chủ động phối hợp với cơ quan BHXH tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về BHXH;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về cấp giấy khai sinh, cấp giấy chứng tử. 

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Nghệ An, trong thời gian qua, tình trạng trục lợi chế độ ốm đau, thai sản có chiều hướng gia tăng dưới nhiều hình thức khác nhau như: Tăng mức đóng BHXH bắt buộc cao bất thường, không đúng với tiền lương, tiền công thực tế chi trả cho người lao động trong vòng thời gian 12 tháng trước khi sinh con để hưởng chế độ thai sản với số tiền lớn; lập hồ sơ đề nghị truy thu thời gian đóng BHXH bắt buộc không đúng đối tượng, đăng ký tham gia BHXH nhưng thực tế không làm việc hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị (gửi đóng); ký hợp đồng lao động không đúng quy định Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh; mua, bán giấy tờ giả để thanh toán chế độ BHXH. Những hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng Luật BHXH, gây thất thoát quỹ BHXH.

P.V