Tăng cường kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Tại cuộc họp báo Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra quý I/2016, vừa mới diễn ra, ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Kế hoạch và Tổng hợp (Thanh tra Chính phủ) cho biết: Trong Quý I, Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Một cuộc tiếp dân định kỳ của Tổng Thanh tra Chính phủ

Về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng chống tham nhũng (PCTN) đều được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra 806 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 02 đơn vị vi phạm.

Liên quan xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trong quý I có 01 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Đáng chú ý, trong quý I, ngành Thanh tra đã phát hiện 04 vụ, 06 đối tượng có hành vi tham nhũng tại các địa phương: Thừa Thiên Huế (01 vụ); Hà Nội (01 vụ); Lâm Đồng (01 vụ);  Đồng Nai (01 vụ) với số tiền 3,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 196 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 03 cá nhân, xử lý hình sự 03 vụ, 05 đối tượng. Qua điều tra tội phạm, cơ quan chức năng khởi tố 24 vụ, 39 đối tượng có hành vi tham nhũng.

Ông Lê Hồng Lĩnh cho biết, trong quý II, Thanh tra Chính phủ tập trung hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch của Ban chỉ đạo; tiến hành triển khai sửa đổi toàn diện Luật PCTN; hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015. Hoàn thiện Đề án minh bạch tài sản thu nhập; triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương và các Tập đoàn, Tổng công ty. Đặc biệt, sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo ĐCSVN