Tăng cường quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân

(Baonghean.vn) - Hiện tại, mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện Yên Thành cơ bản đáp ứng đủ số lượng so với quy mô dân số.

Tuy nhiên, các phòng khám tư nhân, đại lý thuốc chủ yếu tập trung ở vùng trung tâm huyện, còn thiếu ở địa bàn miền núi chưa đáp ứng với nhu cầu của người dân. Số cơ sở không có giấy phép đủ điều kiện hoạt động chiếm hơn 40%. Hệ thống y tế công lập, số trạm y tế xã thực hiện các kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/BYT chỉ đạt dưới 50%. Tỷ lệ bác sỹ bình quân mới đạt 2,7 bác sỹ/KH 4 bác sỹ/vạn dân.

Khám mắt bằng máy sinh hiễn vị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành.Ảnh: Thanh Hoa (TT-TTGDSK tỉnh)

Trước thực tế đó, Huyện ủy Yên Thành ban hành Đề án “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giai đoạn 2016 – 2020”. Giải pháp được tập trung kiện toàn về tổ chức bộ máy; ưu tiên bố trí con người, đủ số lượng và nâng cao trình độ, chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa huyện các cơ sở y tế.

Phấn đấu trong 5 năm bổ sung thêm  ít nhất 6 bác sỹ để đạt khoảng 80% trạm y tế có bác sỹ và thay thế 14 cán bộ sơ cấp. Huyện sẽ có cơ chế hỗ trợ nâng cấp, phát triển hệ thống mạng lưới y tế trên địa bàn, bao gồm chính sách hỗ trợ xây dựng bệnh viện tư nhân và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện; có chính sách nâng cấp 9 trạm y tế xã chưa đạt chuẩn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế; gắn với thanh, kiểm tra về lĩnh vực y tế, nhất là hành nghề y, dược kể cả y tế công và y tế tư nhân, y tế học đường, VSATTP; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm phạm vi hoạt động chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, phấn đấu vào năm 2020 số người tham gia BHYT đạt 85%, đảm bảo để người dân được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn....

Minh Chi