Tăng cường quan trắc môi trường biển trong giai đoạn mới

(Baonghean) - Sau sự cố môi trường biển miền Trung, hoạt động quan trắc và phân tích môi trường biển được các cấp, ngành và người dân đặc biệt quan tâm. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Hưng – Giám đốc Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường).

P.V: Hoạt động quan trắc và phân tích môi trường biển được dư luận rất quan tâm. Vậy xin ông cho biết, hoạt động của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trong thời gian qua?

Ông Lê Văn Hưng: Thời gian qua, Trung tâm quan trắc TN & MT luôn được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành, nhất là của Sở TN&MT, cùng với nỗ lực của tập thể, cán bộ công chức, nhân viên trong đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, do các quy định của pháp luật về hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đã quy định cụ thể, chi tiết và hệ thống quy chế, quy trình làm việc được chuyên môn hóa, sâu sát thực tế các hoạt động của trung tâm, đồng thời đơn vị được trang bị các thiết bị quan trắc, phân tích môi trường nước, không khí... và làm chủ được việc phân tích các thông số môi trường cơ bản đảm bảo có độ chính xác cao, nên hoạt động quan trắc hiện trường ngày càng được cải thiện về chuyên môn và kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu về QA/QC.

Thiết bị lấy mẫu nước loại đứng hiện đại phục vụ cho công tác lấy mẫu nước biển ven bờ.
Thiết bị lấy mẫu nước loại đứng hiện đại phục vụ cho công tác lấy mẫu nước biển ven bờ.

Năm 2016, thực hiện chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đơn vị đã hoàn thành 4 đợt quan trắc theo kế hoạch đã được duyệt. Trong đó, đợt 1, 2 và 3 đã trình nộp Sở TN&MT “Báo cáo kết quả quan trắc môi trường chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Tiếp tục triển khai việc lưu giữ tài liệu, dữ liệu quan trắc đảm bảo tính liên tục. Cùng với đó, thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn khác phục vụ quản lý nhà nước như: Giám sát môi trường nước biển ven bờ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội... Kết quả, từ ngày 27/4/2016 - 14/9/2016, đã thực hiện 43 đợt quan trắc với 87 mẫu nước biển ven bờ và 4 mẫu trầm tích biển.

Đơn vị phối hợp kịp thời với các cơ quan hữu quan thực hiện việc quan trắc và phân tích môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh khi có yêu cầu và có kết quả chính xác để các ngành liên quan trả lời, giải quyết. Cụ thể: Phối hợp với Chi cục BVMT xác minh ô nhiễm môi trường tại 28 cơ sở với 42 mẫu nước, 7 mẫu khí, 30 mẫu đất và 1 mẫu bùn thải; Phòng nước, biển và hải đảo lấy mẫu đánh giá chất lượng nước tại 1 cơ sở với 2 mẫu nước; Phối hợp với phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh xác minh ô nhiễm môi trường tại 7 cơ sở với 7 mẫu nước, 1 mẫu khí. Hoàn thiện kế hoạch và dự toán hoạt động giám sát chất lượng nước cấp đầu vào của các nhà máy cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trình Sở TN&MT, trình Sở Tài chính thẩm định. Triển khai thực hiện kế hoạch quan trắc, xác định cụ thể mức độ và phạm vi ô nhiễm khu vực bãi rác Đông Vinh, hiện đã bàn giao kết quả cho UBND thành phố Vinh. Triển khai lấy mẫu môi trường xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, hiện đã bàn giao báo cáo cho Sở TN&MT.

Thời gian qua, hoạt động bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng, quản lý kỹ thuật trong quan trắc môi trường tại trung tâm đạt kết quả khả quan. Đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Quyết định về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014. Áp dụng ISO/IEC 17025:2005 đối với hoạt động quan trắc hiện trường và đã được Văn phòng Công nhận chất lượng - Bộ KH&CN phê duyệt tại Quyết định số 400.2016 ngày 01/9/2016 với số hiệu VILAS 951. Được Văn phòng Công nhận chất lượng - Bộ KH&CN công nhận phòng thí nghiệm đáp ứng được các yêu cầu về duy trì công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 tại Công văn số 1786/VPCNCL ngày 31/8/2016. Tham gia 2 lượt so sánh liên phòng với VINALAB-PT và Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường các kết quả đều đạt yêu cầu. Chính vì vậy, hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích tại phòng thí nghiệm ngày càng chính xác, tin cậy.

Năm 2016, đơn vị rất quan tâm và tập trung vào hoạt động nghiên cứu đề tài BVMT và Khoa học - Công nghệ, nên đã hoàn thiện đề án “Điều tra, khảo sát chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An” và đề án “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm trầm tích tại một số vùng nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Thực hiện cải tiến kỹ thuật trong phân tích thử nghiệm nhằm giảm thiểu lượng hóa chất đối với thông số NO3-, NH4+...

Thực hiện “Đề án chuyển đổi đơn vị tự chủ khoa học và công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP” và để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, thời gian qua, trung tâm quan tâm, đầu tư phát triển dịch vụ quan trắc môi trường, tư vấn bảo vệ môi trường. Năm 2016, thực hiện quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ tại 43 cơ sở SXKD trên địa bàn Nghệ An. Ký kết các hợp đồng QTGS và tư vấn BVMT cho các cơ sở SXKD. Ký kết 46 hợp đồng QTGS, lấy 1.239 mẫu phân tích và 8 hồ sơ tư vấn...

 P.V: Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hoạt động quan trắc TN&MT, trong thời gian tới trung tâm sẽ triển khai công việc như thế nào? 

Ông Lê Văn Hưng: Thuận lợi cho hoạt động quan trắc môi trường là Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo chương trình quan trắc giai đoạn 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đây là điều kiện tốt để trung tâm nâng cao hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề bất cập hiện nay là do năng lực phân tích một số thông số (thuốc BVTV) còn hạn chế, phải thuê nhà thầu phụ, do đó trung tâm chưa chủ động được về mặt thời gian bàn giao sản phẩm, hơn nữa, kinh phí phục vụ cho hoạt động quan trắc mạng cao, nhưng việc cấp ứng còn chậm. Việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật theo ISO/IEC 17025:2005 và Vimcert 005 gặp nhiều khó khăn do hiện tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh chưa chú trọng nhiều đến công tác bảo vệ môi trường.

Để thực hiện tốt hoạt động quan trắc môi trường theo Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trung tâm đã lập kế hoạch, dự toán thực hiện năm 2017 trình Sở TN&MT, Sở Tài chính và triển khai quan trắc môi trường 4 đợt theo đúng kế hoạch, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tiếp tục cập nhật dữ liệu mạng quan trắc đảm bảo tính liên tục. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn phục vụ quản lý nhà nước. Nâng cao chất lượng áp dụng hoạt động bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng trong hoạt động quan trắc môi trường. Tiếp tục nâng cao việc áp dụng ISO/IEC 17025:2005 đối với hoạt động quan trắc môi trường. Chú trọng hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, tư vấn BVMT và hoạt động nghiên cứu đề án, đề tài BVMT, Khoa học và Công nghệ...

Hoạt động quan trắc TN&MT trong thời gian tới là rất nặng nề, vì vậy rất cần sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời về mọi mặt của các cấp, ngành chức năng.

P.V: Cảm ơn ông!

Hoàng Vĩnh 

(Thực hiện)

Tin mới

Thao túng tâm lý

Thao túng tâm lý

(Baonghean.vn) -  “Thao túng tâm lý” đang trở thành một cụm từ hot trend trên mạng xã hội trong thời gian qua. Vậy thao túng tâm lý là gì? Xin mời các bạn cùng Điểm tuần của Báo Nghệ An sẽ giải mã cụm từ này.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa Hồ Xuân Hương trong giai đoạn mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa Hồ Xuân Hương trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tại Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh (1772-2022), 200 năm năm mất (1822-2022) Nữ sĩ Hồ Xuân Hương vào tối 3/12 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam: Hồ Xuân Hương đi trước thời đại, dùng ca từ của mình để đấu tranh cho bình đẳng giới và quyền con người

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam: Hồ Xuân Hương đi trước thời đại, dùng ca từ của mình để đấu tranh cho bình đẳng giới và quyền con người

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu của ông Christian Manhart - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trong Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương vào tối 3/12 tại thành phố Vinh.
Phát biểu của Đồng chí Thái Thanh Quý tại Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh (1772-2022), 200 năm năm mất (1822-2022) Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý tại Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

(Baonghean.vn) - Phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh (1772-2022), 200 năm năm mất (1822-2022) Nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Tạp văn: Bêu nắng - Phần I: Thôi em nhé!

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần I: Thôi em nhé!

(Baonghean.vn) - Tạp văn đầu tiên của seri “Bêu nắng” phảng phất nỗi buồn. Một nỗi buồn không quá mãnh liệt và kịch tính như những truyện ngắn, tiểu thuyết với hàng loạt thắt nút, mở nút, nhưng thật khiến người đọc, người nghe vấn vương, bồi hồi, suy ngẫm.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/12

(Baonghean.vn) - Nội dung thu hút sự quan tâm của các học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế ngày 3/12 là chuỗi sự kiện UNESCO vinh danh Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Danh nhân văn hoá thế giới. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ Truông Bồn

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Chiều 3/12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu đã về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.
Nhiều hệ lụy do lạm dụng rượu, bia

Nhiều hệ lụy do lạm dụng rượu, bia

(Baonghean.vn) - Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, thể hiện rõ quyết tâm trong việc kiểm soát và hạn chế tác hại của rượu, bia. Thế nhưng, kể cả khi luật này có hiệu lực, những vụ án giết người, những vụ TNGT liên quan đến rượu, bia vẫn diễn ra đáng lo ngại.
Hội bảo trợ

Khơi lên khát vọng, ý chí của những người kém may mắn

(Baonghean.vn) - Ngày 3/12 hằng năm được lấy làm ngày Quốc tế Người khuyết tật nhằm cổ vũ, kêu gọi thế giới hướng về những người thiệt thòi, khó khăn do khuyết tật. Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hải Thanh – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh.
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Hồn thơ vượt tầm vóc thời đại

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Hồn thơ vượt tầm vóc thời đại

(Baonghean.vn) - Nữ sĩ Hồ Xuân Hương là một hiện tượng văn học của Việt Nam và Thế giới. Bà hiện thân cho tinh thần đấu tranh, khát vọng, về quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của phụ nữ. Giá trị tư tưởng trong các tác phẩm của bà vẫn còn sức sống mãnh liệt trong cuộc sống ngày nay.