Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - Chiều 16/9, UBND tỉnh tổ chức họp cho ý kiến vào Dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chù trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể liên quan. 

Toàn cảnh cuộc họp.

Dự thảo chỉ thị nêu rõ: Hiện nay, tình hình an toàn thực phẩm của tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp, gây lo lắng trong xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; các cơ quan chuyên môn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về an toàn thực phẩm chưa sâu rộng...

Do đó, để khắc phục những hạn chế, yếu kém đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đảm bảo an toàn thực phẩm, Ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm; nghiên cứu đưa các tiêu chí về an toàn thực phẩm vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại siêu thị Big C Vinh

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, làm cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là các nhà quản lý, nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý và đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm...

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đoàn thể đã đóng góp ý kiến một số nội dung về vai trò, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng trong chỉ đạo quản lý về an toàn thực phẩm; về dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TW... Các ý kiến sẽ được cơ quan soạn thảo bổ sung, hoàn thiện vào dự thảo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, ban hành Chỉ thị. 

Minh Quân