Tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng, đảng viên trong phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Trước tình hình dịch Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp, để nêu cao vai trò lãnh đạo của của cấp ủy Đảng, tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Yên Thành ban hành Công văn số 250 –CV/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở xã Lăng Thành. Ảnh: Thái Dương

Công văn chỉ rõ, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch tại một số đơn vị, địa phương có lúc còn hạn chế, bộc lộ sự chủ quan, thiếu sót; vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy tốt,… Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc triển khai quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời chủ động cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả. Phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng; tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống dịch, trước hết là tại địa phương, đơn vị công tác, nơi cư trú.

Hàng tháng, các cấp ủy Đảng trực thuộc phải ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho các chi bộ để quán triệt cho đảng viên và tuyên truyền trong quần chúng nhân dân. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi bộ khu dân cư, trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả lãnh đạo công tác phòng, chống dịch tại địa bàn.

Kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Hùng Thành.

Các chi bộ trực thuộc đưa nội dung phòng, chống dịch Covid-19 vào sinh hoạt định kỳ và đột xuất khi cần thiết; phân công rõ từng đảng viên phụ trách từng khu vực, từng hộ dân để nắm chắc tình hình, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia giám sát việc cách ly y tế tại nhà và các hoạt động khác về phòng, chống dịch diễn ra trên địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt trong các tổ Covid-19 cộng đồng, tổ an ninh tự quản; nắm chắc các trường hợp đi, đến địa bàn, nhằm thực hiện triệt để công tác khai báo y tế, thực hiện cách ly các trường hợp từ vùng dịch trở về.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành, đến 6 giờ ngày 16/8, ở huyện Yên Thành có 1.143 người đang thực hiện cách ly tập trung tại 76 cụm; 1.119 người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Toàn huyện đã có 62 người mắc Covid-19, trong đó có 3 ca lây nhiễm chéo ở xã Sơn Thành và 1 ca cộng đồng ở xã Nhân Thành, số còn lại đều trở về từ các tỉnh vùng dịch và thực hiện cách ly tập trung trước đó.