Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách vay vốn

(Baonghean.vn) - Chiều 18/7,  Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An tổ chức phiên họp lần thứ 39. Đồng chí: Thái Văn Hằng – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan là thành viên đại diện hội đồng quản trị.

Đồng chí: Thái Văn Hằng – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đến nay tổng nguồn vốn quản lý của  Ngân hàng  chính sách xã hội là 6.298 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn T.Ư là 5.694 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương các tổ chức cá nhân là 72 tỷ đồng. Trong 6 tháng  đầu năm 2014, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội đã đã có nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác huy động nguồn vốn bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác, nên doanh số cho vay đạt 910 tỷ đồng, trong đó doanh số cho vay hộ cận nghèo là 347 tỷ đồng, hộ nghèo 230 tỷ đồng, chương trình cho học sinh - sinh viên vay 132 tỷ đồng, thực hiện chương trình nước sạch & VSMTNT 59 tỷ đồng, cho vay phát triển lâm nghiệp 9 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đạt 710 tỷ đồng và đến nay, tổng dư nợ đạt 6.284 tỷ đồng… 

Cũng trong thời gian qua, công tác phối hợp triển khai các chương trình tín dụng của các tổ chức nhận ủy thác có nhiều chuyển biến tích cực, mạng lưới ủy thác đã phát triển mạnh tại các phường, xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách quan hệ với Ngân hàng chính sách xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí: Thái Văn Hằng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trong thời gian tới tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh; Thường xuyên theo dõi và có giải pháp chỉ đạo các tổ chức, đơn vị nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại các huyện nghèo. Quyết tâm hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2014 và đẩy mạnh công tác thu hồi, xử lý nợ; các cấp, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện giải ngân kịp thời nguồn vốn các chương trình tín dụng…

Hoàng Vĩnh.