#tạp chí Sông Lam

4 kết quả

Tạp chí văn nghệ địa phương phải nỗ lực đổi mới để không tụt hậu

Tạp chí văn nghệ địa phương phải nỗ lực đổi mới để không tụt hậu

(Baonghean.vn) - Hiện thực xã hội có những thay đổi lớn, yêu cầu của bạn đọc ngày càng cao, đòi hỏi báo chí, trong đó có các tạp chí văn nghệ địa phương phải thực sự làm “cách mạng” để không bị tụt hậu, đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học “Tạp chí văn nghệ Bắc miền Trung - Đổi mới để phát triển”.