Tập huấn công tác PCCC cho cán bộ chiến sỹ công an

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 10 và 11/4, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn công tác PCCC cho CBCS Công an các đơn vị, địa phương.
 
Thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng
 
Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Công an tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác PCCC, đồng thời quán triệt việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về PCCC trong các cơ quan đơn vị thuộc công an tỉnh để mọi người chủ động PCCC nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy có thể xảy ra.
 
Đối với công an các đơn vị địa phương, bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC, cứu nạn, cứu hộ thì việc đảm bảo an toàn PCCC tại trụ sở đơn vị, kho vật chứng, hồ sơ, tài liệu, vũ khí, khí tài, phương tiện phục vụ công tác chiến đấu là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với việc trang bị kiến thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác PCCC, đội ngũ lãnh đạo và CBCS tham gia tập huấn được bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về PCCC, các biện pháp PCCC khi sử dụng các nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy và thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng, thoát nạn trong đám cháy và sơ cứu người bị nạn…
 
Thông qua tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh những kiến thức cần thiết để vừa có khả năng hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, cùng nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ quan công tác và gia đình
 
Minh Tâm
PX15 CANA