Tập huấn nghiệp vụ xây dựng hương ước, phổ biến pháp luật cho gần 500 cán bộ

(Baonghean.vn) - Gần 500 cán bộ, công chức tư pháp được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; chuẩn tiếp cận pháp luật; kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật tại Hội nghị do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 22/9.

Trong thời gian qua, công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa gắn kết với các nhiệm vụ phát triển KT-XH; giúp đỡ người dân tiếp cận pháp luật ở cơ sở còn chậm, chất lượng chưa đồng đều.

Gần 500 đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ngô Hoàng

Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng hương ước, quy ước nên việc chỉ đạo và hướng dẫn chưa sâu sát kịp thời, còn lúng túng. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chất lượng chưa đồng đều, kỹ năng của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế,chưa thực sự thu hút được người nghe.

Trước những tồn tại trên, các đại biểu được Tiến sĩ Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) giới thiệu, tập huấn các quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước quy ước đã khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý, gắn với phát triển KT-XH, đảm bảo ANQP của đất nước và địa phương. Tạo lập khung pháp lý để tăng cường hơn nữa các điều kiện, biện pháp bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền tiếp cận pháp luật. 

Tiến sỹ Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp). Ảnh: Ngô Hoàng

Mục đích là nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, mà trước hết và chủ yếu là chính quyền cấp cơ sở trong thi hành pháp luật, thực thi công vụ, giải quyết các thủ tục hành chính, cải thiện và hỗ trợ phát triển mạng lưới tổ chức dịch vụ pháp lý, thông tin pháp luật, mạng lưới hỗ trợ pháp luật tại cộng đồng dân cư./.

Ngô Hoàng