Tập trung đưa Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII vào cuộc sống

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 5/2018.

Sáng 18/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2018. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Hội nghị được nghe đồng chí Võ Văn Phuông thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương ương Đảng, khóa XII.

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Lê

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đề nghị, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, tham mưu cho các cấp ủy Đảng tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 7 đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đối với tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám đề nghị các báo cáo viên bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII đi vào cuộc sống.

Đồng chí Kha Văn Tám đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền về Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuyên truyền kết quả sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cơ sở.