Tập trung giải quyết các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh tại hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra vào sáng 22/2.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Đặng Cường.
Nhiều kết quả tích cực

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo (BCĐ) cải cách Tư pháp trung ương, các bộ, ngành trung ương, của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tư pháp, các ban, ngành liên quan, công tác cải cách tư pháp của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp của các cấp ủy, chính quyền đã được nâng cao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan tư pháp tích cực đóng góp ý kiến, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính có hiệu quả. Hệ thống các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn cả về tổ chức bộ máy và cán bộ. Đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp được tập huấn, bồi dưỡng đúng theo lộ trình.

Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự và các hoạt động bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm. Năm 2018 đã thực hiện ký kết 3 biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ an ninh trật tự với công an các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay; 1 biên bản ghi nhớ về phối hợp phòng, chống ma túy giữa 8 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên và Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng.

Đại diện Công an tỉnh cho rằng cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp. Ảnh: Đặng Cường

Thực hiện tốt hơn nữa chiến lược cải cách tư pháp

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên BCĐ đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng của hoạt động cải cách tư pháp; việc giải quyết các vụ, việc được dư luận quan tâm trong thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận sự nỗ lực, tập trung của các thành viên trong chỉ đạo công tác cải cách tư pháp và lưu ý một số mặt tồn tại, hạn chế. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đồng chí yêu cầu BCĐ tỉnh tiến hành kiện toàn tổ chức, đảm bảo đúng, đủ trên cơ sở chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp đến năm 2020.

Theo đó, các cơ quan nội chính, tư pháp tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa chiến lược cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc thực hiện các hoạt động tư pháp; tăng cường năng lực cơ quan điều tra; nâng cao chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; thực hiện có hiệu quả việc giám sát hoạt động tư pháp.
Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu. Ảnh: Đặng Cường
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là trong cải cách tư pháp. Vì vậy, các cơ quan tư pháp, các cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ tư pháp, cải cách tư pháp phải có quyết tâm cao để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; bám sát chương trình, nhiệm vụ lớn của tỉnh, nhất là việc sắp xếp lại bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp ngày càng hoàn thiện hơn về phẩm chất và năng lực công tác...

Cùng đó, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tố tụng, làm tốt công tác phối hợp trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Tập trung xử lý, giải quyết tốt các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài, các vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm.