#Taylor Swift

46 kết quả

Taylor Swift đòi 2 triệu USD để hát ở Việt Nam

Taylor Swift đòi 2 triệu USD để hát ở Việt Nam

Theo Ban tổ chức chương trình Funring Day, mời sao ngoại vào chương trình là điều đã và đang được nhắm tới. Tuy nhiên, những gương mặt được nhắm đến như Taylor Swift, Rihanna, Katy Perry... đòi đến 2 triệu USD cát-sê mới hát.