Thả gần 500kg cá giống xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

(Baonghean.vn)- Gần nửa tấn cá được thả xuống hồ thủy điện gồm chép, trắm, mè, rô phi, diêu hồng...

Công ty thủy điện Bản Vẽ thả cá xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Hồ Phương

Việc thả cá giống xuống lòng hồ là việc làm thường niên, góp phần vào việc phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản; qua đó nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản cho người dân trong khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ nói riêng và nhân dân trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương nói chung.

Đa dạng các loài cá được thả xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Hồ Phương

Thủy điện Bản Vẽ được xây dựng từ năm 2004 và chính thức phát điện từ năm 2010. Công trình có công suất 320MW, hàng năm cung cấp sản lượng điện lớn cho nguồn điện quốc gia. Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có hơn 5.000 ha mặt nước, là điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực có thể đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, mang lại nguồn thu nhập cao.

Một góc lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương