Thẩm định chặt nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, để kiến tạo đất lúa là rất khó, vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường cần thẩm định chặt nhu cầu của các huyện, đồng thời tham mưu để UBND tỉnh giao chỉ tiêu diện tích đất lúa được chuyển mục đích cho các địa phương.
Sáng 24/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 9 tới thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Tham dự thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Quang cảnh cuộc thẩm tra. Ảnh: Minh Chi

Thẩm tra danh mục 313 công trình, dự án cần thu hồi đất

Liên quan đến dự thảo nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; một số thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo đúng thẩm quyền, đưa ra khỏi danh mục các công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa từ 10 ha trở lên và đất rừng từ 20 ha trở lên, bởi đây thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, quan tâm rà soát lại các diện tích thu hồi để thực hiện các công trình, dự án có khả năng vi phạm hành lang ATGT, lưới điện, đê điều… để điều chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tiếp thu các nội dung thẩm tra của HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Chi

Về dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, vấn đề được Ban Kinh tế - Ngân sách nêu ra là hàng năm HĐND tỉnh đều xem xét, thông qua danh mục  công trình, dự án cần thu hồi đất. Tuy nhiên tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án trong thực tế đạt thấp, có huyện chỉ đạt 15 – 20%.

Dự thảo nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án trình HĐND tỉnh lần này với tổng diện tích 338,36 ha nhằm thực hiện 219 công trình, dự án. Và danh mục 313 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 897,04 ha. 
Chú trọng tăng tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án được thu hồi đất. Ảnh: Minh Chi
Cần chặt chẽ trong thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa

Tham gia vào 2 dự thảo nghị quyết nêu trên, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết cần đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định, những công trình, dự án nào cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh, phải thực hiện chặt chẽ các bước.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh, để kiến tạo đất lúa rất khó và hàng năm UBND tỉnh đều trình HĐND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đối với đất lúa. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường cần thẩm định chặt nhu cầu của các huyện, đồng thời tham mưu để UBND tỉnh giao chỉ tiêu diện tích đất lúa được chuyển mục đích cho các huyện. Về phía Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cần có sự theo dõi diện tích chuyển đổi đất lúa và sử dụng đất lúa ở các huyện để có sự kiểm soát chặt chẽ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, cần nâng cao chất lượng thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện các công trình, dự án do các huyện, thành, thị xã đề xuất. Ảnh: Minh Chi

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng băn khoăn, mặc dù Điều 58, Luật Đất đai quy định rõ, một trong điều kiện để Nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư là phải có năng lực tài chính nhằm đảm bảo việc sử dụng đất hiệu quả theo tiến độ dự án đầu tư.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án đạt thấp mà nguyên nhân chính là thiếu nguồn lực đầu tư. Vì vậy, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần suy nghĩ để tăng tỷ lệ triển khai các công trình, dự án có thu hồi đất.

Cũng trong sáng nay, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Luật Lâm nghiệp để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết về một số chính sách phát triển ngành nghề nông thôn; dự thảo nghị quyết về phân bổ sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; báo cáo kết quả rà soát quỹ đất lâm nghiệp gắn với điều chỉnh diện tích, ranh giới 3 loại rừng tỉnh Nghệ An.