Thẩm định công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh vừa có buổi làm việc với xã Nghĩa Tân, Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) để thẩm định các nội dung, tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Đến thời điểm này, huyện Nghĩa Đàn đã có 10/25 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia NTM. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tập trung chỉ đạo với tinh thần phát huy đoàn kết của người dân, kết hợp với nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và địa phương để hoàn thành các công trình, dự án. Đến nay, 2 xã Nghĩa Tân và Nghĩa Liên đã hoàn thiện hồ sơ để cấp tỉnh thẩm định.

Tại xã Nghĩa Tân, sau 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, diện mạo địa phương đổi thay rõ nét. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, sạch sẽ; đáp ứng được nhu cầu nhân dân.

Người dân xã Nghĩa Tân trồng cam cho hiệu quả cao. Ảnh: Minh Thái
Đoàn Thẩm định nông thôn mới tỉnh kiểm tra một số hạng mục ở Trường học Mầm non xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 31,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5 %. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Toàn xã đã huy động được trên 98 tỷ đồng cho xây dựng NTM; trong đó, nhân dân tự đầu tư và đóng góp trên 37 tỷ đồng, hơn 15.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình NTM. 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia; 100% số thôn đạt thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 81%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%... Đến nay, xã Nghĩa Tân đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM

Tại xã Nghĩa Liên đã huy động được hơn 111,399 tỷ đồng hoàn thành các tiêu chí NTM. Trong đó, nhân dân đóng góp bằng tiền mặt gần 40.727 tỷ đồng, hiến hơn 15.000 m2 đất, gần 9.000 ngày công lao động và đầu tư chỉnh trang nhà cửa, ngõ xóm.

Toàn xã đã cứng hóa 100% đường trục xã, liên xã; 74% đường trục thôn; 55% đường ngõ. 2/3 trường học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn Quốc gia. Thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng; 13/13 xóm có nhà văn hóa và sân chơi thể thao đạt chuẩn theo quy định. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân năm 2017 đạt 27,1 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,87%.

Bà con làm giao thông nông thôn. Ảnh: Minh Thái

Sau khi đi kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại 2 xã, các thành viên hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã góp ý, đề xuất thêm một số vấn đề trong thực hiện các tiêu chí.

Đoàn Thẩm định đã thống nhất xã Nghĩa Tân và Nghĩa Liên đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Yêu cầu 2 xã hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh để đoàn báo cáo, trình UBND tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn NTM./.

Minh Thái