Thẩm định nông thôn mới tại 2 xã của huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Ngày 13/10, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã về thẩm định 19 tiêu chí xây dựng NTM tại 2 xã miền núi Minh Thành và Mỹ Thành, huyện Yên Thành.

Tại xã Minh Thành, sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã hoàn thành 19/19 theo quy định; xã đã huy động 284,26 tỷ đồng trong đó vốn do nhân dân đóng góp trên 107 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Đến nay, toàn xã đã rải nhựa, bê tông hóa được 25,6 km đường trục xã, liên xã; kiên cố hóa được 33,5 km kênh mương, 82% diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động.

25,6 km giao thông nông thôn ở xã Minh Thành (Yên Thành) được rải nhựa và bê tông hóa đảm bảo quy chuẩn. Ảnh: Thái Dương

Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 33,4 triệu đồng; bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc. Qua kiểm tra thẩm định  đoàn cũng đề nghị địa phương cần sớm hoàn thiện những mặt còn tồn tại về minh chứng quy hoạch, thiết chế văn hóa, VSMT trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt công nhận xã chuẩn NTM.

Còn tại xã Mỹ Thành, bằng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân, đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tổng nguồn lực xây dựng NTM của toàn xã đạt gần 236,52 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 134,55 tỷ đồng.

Thăm kinh tế vườn đồi tại gia đình ông Nguyễn Công Kiện ở xã Minh Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Trong 7 năm qua, Mỹ Thành đã nâng cấp, kiên cố hóa được hơn 18 km hệ thống đường giao thông, đạt tỷ lệ gần 100%; thiết chế văn hóa, trường học, trạm xá đều được đầu tư theo hướng đạt chuẩn.

Qua thẩm định, đoàn đã đánh giá xã Mỹ Thành đã cơ bản đạt các tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên xã cũng cần phát huy nội để nâng cao tiêu chí giao thông, thủy lợi, tiêu chí văn hóa, môi trường; đồng ý trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Mỹ Thành đạt chuẩn NTM năm 2017./.

                                                                                    Thái Dương - Anh Tuấn

                                                                                           (Đài Yên Thành)