Thành phố Vinh: Dự báo hụt thu ngân sách hơn 100 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Thu ngân sách thành phố Vinh 9 tháng mới đạt 70% kế hoạch. Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết năm nay thành phố bị hụt thu 100 tỷ đồng.

Sáng 20/10, đoàn công tác của tỉnh làm việc với thành phố Vinh về công tác đôn đốc thu ngân sách. Tham dự có đồng chí  Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các ngành liên quan và lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An.

Thu ngân sách thành phố Vinh 9 tháng đầu năm đạt 1.652.597 triệu đồng, bằng 70% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất đạt 634,9 tỷ đồng, bằng 61% dự toán pháp lệnh, giảm 1% so với cùng kỳ.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với thành phố Vinh về công tác thu thuế năm 2017.Ảnh: T.C

Thu nội địa ở thành phố đạt 1.017 tỷ đồng, bằng 77% dự toán pháp lệnh. Thu công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 329.169 triệu đồng  bằng 63%  dự toán pháp lệnh.

Dự ước năm 2017 thành phố thu đạt 2.076,3 tỷ đồng, bằng 88% dự toán pháp lệnh, bằng 88% so với cùng kỳ. Nợ thuế đến 30/9 thành phố còn 227,8 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, thành phố đã phân tích số thu không đạt do các nguyên nhân: Tiền sử dụng đất năm 2016 cơ bản đã hoàn thành, số thu năm 2017 không còn nhiều. Công tác khai thác quỹ đất để đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất của thành phố chậm do phải giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Nợ tiền sử dụng đất còn lớn với 177 tỷ đồng đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng không thu được.

Trong 9 tháng thành phố có 737 doanh nghiệp ngừng nghỉ kinh doanh. Số doanh nghiệp kê khai nhưng không có thuế lên đến 3.087 doanh nghiệp. Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố kinh doanh hầu hết không hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính cho rằng thành phố Vinh phải đảm bảo lương và chế độ cho đối tượng chính sách. Ảnh: Trân Châu

Thành phố Vinh và Chi cục Thuế thành phố cũng đã đánh giá công tác thu ngân sách đã hết sức quyết liệt với nhiều giải pháp, tuy nhiên theo ông Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng năm 2017 thành phố vẫn bị hụt thu 100 tỷ đồng.

Tình trạng hụt thu này sẽ lấy nguồn nào bù đắp là một bài toán khó trong khi ở nhiều huyện tình trạng cũng tương tự. Các ý kiến tại cuộc họp cũng tập trung gợi mở cho thành phố vào khai thác các khoản thu mũi nhọn, các lĩnh vực còn thất thu, động viên doanh nghiệp nộp trước thuế TNDN... Rà soát lại thuế  VAT ở các doanh nghiệp xây dựng ngoại tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp mạnh hơn đối với các doanh nghiệp nợ lớn.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính cho rằng dù thế nào thành phố cũng không được để chậm lương cho CBCNV, phải điều tiết hợp lý hơn thu chi ngân sách.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ khó khăn với thành phố Vinh, Chi cục Thuế thành phố. Đồng thời đề nghị thành phố Vinh quan tâm đến 3 khoản thu chính: lệ phí trước bạ, các khoản thu về đất, đặc biệt là thuế ngoài quốc doanh làm sao để có kết quả khả quan hơn.

Việc xử lý hụt thu hiện nay thành phố phải có nguyên nhân và giải pháp cụ thể và phải  đảm bảo đủ tiền lương, trợ cấp cho đối tượng chính sách. Các kiến nghị của thành  phố và Cục Thuế đoàn sẽ xem xét và báo cáo cấp trên giải quyết. 

Đóng hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Strongplus Elevator Việt Hàn sản xuất linh kiện thang máy ở Nghi Kim, thành phố Vinh. Ảnh: Trân Châu

 » Nghi Lộc hụt thu ngân sách 12,5 tỷ đồng

 » Nợ thuế ở thị xã Hoàng Mai hơn 33 tỷ đồng
 

Trân Châu