Thành phố Vinh: Thu ngân sách tăng cao

(Baonghean.vn) - Tổng thu ngân sách 4 tháng đầu năm trên địa bàn Thành phố Vinh đạt 819,9 tỷ đồng, bằng 29% dự toán giao, tăng 67% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 386,6 tỷ đồng, bằng 34% dự toán giao, tăng 228% so với vùng kỳ. Thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất) đạt 433,3 tỷ đồng, bằng 33% dự toán giao.

Đồ họa: Hữu Quân

Tổng nợ thuế đến 31/3/2017 là 227 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay đã kiểm tra xử lý 171 đơn vị, truy thu và xử phạt hơn 12,5 tỷ đồng.

Theo Chi cục thuế Thành phố Vinh, hiện nay Chi cục đang tập trung triển khai công tác kiểm tra thuế, đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4/2016, ký cam kết nộp thuế thu nhập năm 2017; đồng thời, rà soát hoạt động của chi nhánh để thực hiện công tác quản lý thuế, mời các chi nhánh không có số thu hoặc số nộp ít để làm việc và yêu cầu nộp thuế, ban hành thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm theo quy định.

Sản xuất tại Công ty may Lan Anh , Thành phố Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Ngoài ra, đôn đốc doanh nghiệp nộp quyết toán thuế, báo cáo tài chính, thực hiện kiểm tra ngay sau khi doanh nghiệp nộp quyết toán thuế, báo cáo tài chính, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, xử lý tiền chậm nộp theo quy định; Kiểm tra xử lý doanh nghiệp nhập khẩu ô tô có nguồn gốc quà biếu, quà  tặng...

Việt Phương