Thành phố Vinh yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng

(Baonghean.vn) - UBND thành phố Vinh vừa có thông báo về việc thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc tại các khu vực công cộng trên địa bàn.

Mặc dù hiện nay địa bàn thành phố Vinh vẫn đang được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh trái phép. Thời gian gần đây đã có tình trạng lơ là, chủ quan của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Thành phố Vinh yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Lâm Tùng

Để tăng cường công tác phòng,  chống dịch trên địa bàn thành phố Vinh, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, UBND thành phố yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau đây:

1. Tập trung tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc tại các sự kiện tập trung đông người; Nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học, cơ sở sản xuất (các công ty, nhà máy, xí nghiệp), bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng, công viên, khu vui chơi, giải trí và các hoạt động trong cơ sở tôn giáo...

2. Giao Công an thành phố, UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm hành chính đối với những trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang tại các sự kiện đông người, nơi công cộng...

3. Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt việc đeo khẩu trang bắt buộc nếu phải tổ chức hoạt động đồng người theo tinh thần nội dung công văn này.

4. Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người là bắt buộc, vì vậy nếu phường, xã nào không triển khai nghiêm túc để xảy ra lây nhiễm dịch Covid-19 thì Chủ tịch UBND phường, xã đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.