#Thanh Thịnh

14 kết quả

Thiếu trách nhiệm trong giải quyết đơn thư công dân

Thiếu trách nhiệm trong giải quyết đơn thư công dân

(Baonghean) - Báo Nghệ An nhận được đơn của ông Lâm Văn Duyên, trú xóm 8, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương khiếu nại về việc UBND xã Thanh Thịnh giải quyết đơn thư công dân về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiếu khách quan và thiếu trách nhiệm.