Thanh tra 3 cơ quan báo chí, thu hồi 10 thẻ nhà báo trong quý III

Trong quý III/2016, Cục Báo chí đã tiến hành thanh tra 3 cơ quan báo chí, thu hồi 10 thẻ nhà báo. Sắp tới, sẽ triển khai sớm việc nhập dữ liệu thẻ nhà báo để tích hợp với Cổng thông tin của Bộ TT&TT để đáp ứng yêu cầu dịch vụ hành chính công mức 3.

Thông tin vừa được Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc công bố tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước quý III/2016 của Bộ TT&TT diễn ra chiều nay, 5/10/2016, ở Hà Nội.

“Trong Quý III/2016, chúng tôi đã thanh tra 3 cơ quan báo chí, xử lý thu hồi 10 thẻ nhà báo, trong đó có 1 tổng biên tập và 1 phó tổng biên tập bị thu hồi thẻ nhà báo và cách chức; 4 trường hợp bị thu hồi thẻ và bị buộc thôi việc. Thời gian tới, sẽ tiếp tục rà soát tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí, và tiếp tục đề xuất xử lý nhân sự các cơ quan báo chí có vi phạm”, Cục trưởng Lưu Đình Phúc nói.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc phát biểu tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước quý III/2016 của Bộ TT&TT. Ảnh: B.M

Đặc biệt, Cục trưởng Lưu Đình Phúc cho biết thời gian tới sẽ triển khai sớm việc nhập dữ liệu thẻ nhà báo để tích hợp với cổng thông tin của Bộ TT&TT đáp ứng yêu cầu dịch vụ hành chính công mức độ 3.

Một nội dung khác được Cục trưởng Cục Báo chí chia sẻ tại hội nghị là việc triển khai quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các cơ quan hành chính nhà nước.

“Bộ TT&TT có trách nhiệm định kỳ kiểm tra việc thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian tới, sau khi có Nghị định về quy chế phát ngôn, Cục sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ cho triển khai việc Bộ TT&TT định kỳ kiểm tra việc thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Bộ, các cơ quan hành chính trên toàn quốc. Việc này sẽ giúp Chính phủ làm tốt hơn việc cung cấp thông tin cho người dân”, ông Lưu Đình Phúc nói.

Theo Infonet