Thành ủy Vinh phát động đợt sinh hoạt chủ đề 'Nghệ An làm theo lời Bác dặn'

(Baonghean.vn) - Việc triển khai các nội dung hoạt động gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Sáng 21/6, Thành ủy Vinh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2019)”; Quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy; trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phường, xã, bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc… Ảnh: Mỹ Nga
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới.
Với chuyên đề học tập “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2019)”, hội nghị đã khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Di chúc và tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay; tập trung ôn lại những nội dung cơ bản của Di chúc, nhất là lời căn dặn của Bác về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân, tinh thần đoàn kết quốc tế.

Nhấn mạnh bức thư Bác Hồ gửi Đảng bộ tỉnh Nghệ An, đặc biệt lựa chọn nội dung “Tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa”, hội nghị còn hướng đến việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Vinh trong việc thực hiện Di chúc của Bác. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân.

Theo đó, việc triển khai các nội dung hoạt động gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng… theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Cũng tại hội nghị, Thành ủy Vinh tổ chức quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn