Thành ủy Vinh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 3/2, Thành ủy Vinh trang trọng tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vinh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố làm lễ chào cờ tại lễ mít tinh. Ảnh: Mai Hoa.

Diễn văn Lễ kỷ niệm do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cách đây tròn 90 năm là sự kiện lịch sử trọng đại, là bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Tròn 90 năm xây dựng và phát triển, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, nhưng nhờ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, luôn lắng nghe ý kiến nhân dân, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước đi lên.

"Dân tộc ta không chỉ tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mà chính Đảng và Bác Hồ đã tiếp thêm sức mạnh, nguồn sống, niềm tin để cả dân tộc Việt Nam giành được thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước với thành tựu của 35 năm đổi mới" - Bí thư Thành ủy Phan Đức Đồng nhấn mạnh.

Chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Ôn lại chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng và vai trò, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng cũng khẳng định, đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, tài tình của Đảng ta trong từng giai đoạn lịch sử và từ kinh nghiệm thực tiễn để đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, làm giàu thêm truyền thống 90 năm của Đảng rất đỗi tự hào mà các thế hệ hôm nay và mãi sau có trách nhiệm gìn giữ và phát huy.

Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và nhân dân; truyền thống giữ vững độc lập tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức, có kỷ luật trên cơ sở tình thương yêu đồng chí và nguyên tắc tự phê bình và phê bình; truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin…

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”.

Trong chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường và sự lãnh đạo của Đảng, Nghệ An nói chung và thành phố Vinh đã khẳng định sự tiên phong, "đứng đầu dậy trước" trong các cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, quê hương, tạo sự phát triển khá toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Trần Thị Khánh Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Lê Lợi phát biểu, khẳng định niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng, nguyện hứa sẽ tiếp nối, xây đắp truyền thống của Đảng ở chặng đường tiếp theo. Ảnh: Mai Hoa
Các cựu chiến binh thành phố dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Tự hào về truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng, đồng thời kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước suốt chặng đường đã đi qua, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung và Đảng bộ, nhân dân thành phố Vinh nói riêng đang đặt ra quyết tâm nỗ lực cao hơn, phấn đấu đưa Nghệ An phát triển nhanh và cao hơn, trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn; phát triển thành phố Vinh toàn diện, hiện đại, sớm trở thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa