Thành ủy Vinh tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 22/4, Thành ủy Vinh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình.

Trong 5 năm qua, bám sát 8 nội dung của Chỉ thị 03 và từng chuyên đề hàng năm, Thành ủy Vinh đã chỉ đạo gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, từng địa phương, đơn vị  phù hợp với từng vị trí công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Các tập thể điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được tuyên dương.

Nhờ đó, tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức chuyển biến rõ nét; tăng cường sâu sát, nắm chắc tình hình, yêu cầu nội dung công việc để tập trung giải quyết. Gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ở các tập thể và cá nhân.

Thành phố đã đổi mới công tác thông tin, nâng cao nhận thức chính trị, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên.

Tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Tăng cường đối thoại, kịp thời xử lý các vấn đề bức xúc trên địa bàn, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tập trung giải quyết các vấn đề về quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đâi, giải phóng mặt bằng... Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chăm lo công tác cán bộ...

Chú trọng xây dựng điển hình và tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và khu dân cư. Chỉ tính trong 3 năm (2013 – 2015), Thành ủy đã tổ chức tôn vinh 40 tập thể và 122 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Thành ủy Vinh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó quan tâm thực hiện công tác nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục gắn thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Dịp này có 10 tập thể và 33 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Thành ủy tuyên dương.

Minh Chi

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762