Thấy gì qua gợi ý kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)?

(Baonghean) - Trong tháng 3/2017, tại 27 đảng bộ trực thuộc tỉnh tập trung thực hiện chỉ đạo kiểm điểm cấp cơ sở theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII). Trên nguyên tắc cấp trên chỉ đạo và gợi ý kiểm điểm đối với cấp dưới, việc kiểm điểm theo gợi ý kiểm điểm của cấp trên cơ sở đã được tiếp thu nghiêm túc với tinh thần cầu thị, tự giác của tập thể và người đứng đầu. 

Do thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, sân vận động xã Diễn Xuân (Diễn Châu) mới chỉ san lấp mặt bằng, các hạng mục khác đến nay vẫn chưa có. Ảnh: Ngô Kiên

Xã Diễn Xuân (Diễn Châu) đăng ký về đích nông thôn mới vào năm 2016, tuy nhiên, cho đến tháng 3/2017 vẫn chỉ đạt 17/19 tiêu chí, “lỡ hẹn” về đích theo kế hoạch. Xác định đây là tồn tại cần làm rõ để chấn chỉnh, Huyện ủy Diễn Châu đã gợi ý kiểm điểm BCH Đảng bộ: “Thiếu ý chí phấn đấu nên đăng ký về đích nông thôn mới năm 2016 nhưng đến nay chưa thực hiện được. Vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đối với nội dung trên”.

Ngày 15/3/2017, tại Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ xã Diễn Xuân, với vai trò Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Đặng Xuân Mẫn được chỉ ra các khuyết điểm: Một là công tác kiểm tra, giám sát còn chậm, hai là trong lãnh đạo và chỉ đạo tính cương quyết chưa cao; Bí thư Đảng ủy chưa phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã khi UBND xã cụ thể các chủ trương còn chậm.

Đồng chí Đặng Xuân Mẫn cho biết, với tinh thần phê và tự phê nghiêm túc, đồng chí đã cùng BCH Đảng bộ xã thẳng thắn kiểm điểm những nội dung chỉ đạo chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới gồm: Chợ nông thôn chưa xây dựng. Sân vận động xã mới chỉ san lấp mặt bằng. Vẫn còn các xóm 1 và xóm 7 chưa thực hiện tốt hệ thống xử lý chất thải tại các hộ dân kinh doanh, sản xuất, gây ô nhiễm môi trường. Trường mầm non chưa đủ phòng học nên còn phải mượn 2 phòng của hợp tác xã… Từ đó, hội nghị kiểm điểm đã gắn trách nhiệm các cá nhân phụ trách từng mảng; người đứng đầu cấp ủy và đứng đầu chính quyền chịu trách nhiệm cao nhất.

Đồng chí Hoàng Xuân Luyện - Trưởng ban Tổ chức huyện Diễn Châu cho biết, huyện đã gợi ý kiểm điểm cho 26/87 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Gợi ý kiểm điểm không làm trầm trọng hóa, mà là thông qua kiểm điểm, phê bình và tự phê bình để cơ sở nhận diện rõ tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp và mốc thời gian khắc phục. Như với xã Diễn Xuân, kiểm điểm để cán bộ chủ chốt của xã điều chỉnh, tránh tình trạng tự bằng lòng, thiếu quyết liệt, thậm chí biểu hiện hời hợt, đủng đỉnh, chưa nhận rõ trách nhiệm và việc cần làm ngay.

Còn với xã Mường Lống (Kỳ Sơn), tại Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ xã ngày 21/3 vừa qua, đã giải trình và kiểm điểm 2 nội dung được Huyện ủy Kỳ Sơn gợi ý về hạn chế trong công tác phát triển đảng và trên địa bàn tình trạng người nghiện ma túy còn nhiều. Đồng chí Và Nỏ Vừ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, xã đã tiếp thu và giải trình rõ. 

Cụ thể, đến nay xã Mường Lống vẫn còn khoảng 30 người nghiện. Việc quản lý địa bàn đối với con nghiện và phối hợp ngành chức năng để cai nghiện còn hạn chế. Đoàn viên thanh niên đi rẫy, đi làm ăn xa nên gặp khó trong việc tập trung để hoạt động, giáo dục, bồi dưỡng, gây khó cho công tác phát triển đảng. Đáng chú ý như bản Xám Xốm đã 4 năm rồi không kết nạp thêm đảng viên mới nào.

Đồng chí Và Nỏ Vừ cho biết thêm, bản thân đồng chí cũng nhận trách nhiệm thời gian làm Bí thư nhiệm kỳ trước còn chưa quan tâm đúng vai trò vị trí của công tác phát triển đảng. Trên cương vị Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã, đồng chí Và Nỏ Vừ khẳng định, xã sẽ đề nghị Công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh quan tâm công tác cai nghiện, giải pháp sau cai bền vững. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể sẽ tập trung chăm lo việc bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên để làm tốt công tác phát triển đảng. 

Đồng chí Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, có 55/55 đảng bộ, chi bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn gợi ý kiểm điểm. Nội dung gợi ý chủ yếu tập trung các vấn đề: Tinh thần trách nhiệm trong làm việc, trong chấp hành kỷ cương, sinh hoạt, trong cải cách hành chính chưa tốt; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả chưa cao; công tác phát triển đảng chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng an ninh trật tự có lúc, có nơi chưa tốt, người nghiện và tái nghiện ma túy trên địa bàn còn nhiều…

Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức gợi ý kiểm điểm sâu rộng, vừa thẳng thắn, không nể nang né tránh. “Việc gợi ý kiểm điểm là để cấp trên giúp cấp dưới nhận diện những lực cản níu kéo, gây ra sức ỳ, làm chậm sự phát triển tại các cơ sở đảng trên địa bàn. Từ đó đề ra các giải pháp quyết liệt tháo gỡ, đó cũng là cách để góp phần “cởi trói” cho Kỳ Sơn thoát nghèo bền vững”. - đồng chí Vi Hòe khẳng định.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn dự chỉ đạo kiểm điểm Chi bộ BQL rừng phòng hộ Kỳ Sơn phát biểu chỉ đạo kiểm điểm tại hội nghị. Ảnh: Ngô Kiên

Trao đổi về chủ trương cấp trên gợi ý kiểm điểm cấp dưới được tiến hành ở cấp cơ sở, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho rằng, gợi ý kiểm điểm thường được xem là vấn đề tương đối “nhạy cảm”. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo 27 Đảng bộ trực thuộc tỉnh về việc đưa ra các nội dung gợi ý kiểm điểm phải đảm bảo khách quan, sâu sát, có tính thuyết phục; dựa trên các nguồn thông tin tổng hợp của công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, dựa theo báo cáo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ. 

Trên cơ sở tham mưu của ủy ban kiểm tra, ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở đánh giá, lựa chọn nội dung gợi ý rõ, gọn, đúng trọng tâm. Do đó, việc gợi ý kiểm điểm ở cấp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh nhìn chung đã nhận được sự tiếp thu, giải trình, kiểm điểm nghiêm túc, đó là cơ sở quan trọng để đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), vào cuộc sống thành công. 

Ngô Kiên