Thí điểm trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện

Theo đó, đến hết năm 2011, hai bên thực hiện thí điểm tại Bắc Kạn, Lâm Đồng, Đắc Nông, Phú Yên và Quảng Trị.

Ngày 5/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý về nguyên tắc bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam thực hiện thí điểm hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo BHXH qua hệ thống bưu điện tại một số địa phương.


 Ảnh minh họa

BHXH Việt Nam cần xem xét quyết định cụ thể đảm bảo an toàn, hiệu quả và quyền lợi cho các đối tượng được bảo hiểm xã hội phục vụ. Cuối năm 2012,  BHXH Việt Nam tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí điểm hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hệ thống bưu điện, báo cáo Thủ tướng.

BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã hợp đồng thí điểm việc chi trả các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện. Theo đó, đến hết năm 2011, hai bên thực hiện thí điểm tại Bắc Kạn, Lâm Đồng, Đắc Nông, Phú Yên và Quảng Trị.


Theo SGGP