#thị trường đầu ra

2 kết quả

Phát triển bền vững nghề nuôi tôm: Bài cuối: Ba mũi để nâng tầm con tôm xứ Nghệ

Phát triển bền vững nghề nuôi tôm: Bài cuối: Ba mũi để nâng tầm con tôm xứ Nghệ

(Baonghean.vn) -Với thế mạnh phát triển nuôi tôm mặn lợ, cùng với tiếp tục động viên, khuyến khích người nuôi tôm tích cực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, thì cần quan tâm đầu tư cải tạo hạ tầng cho các vùng nuôi tôm theo hướng bền vững. Bên cạnh đó là tăng cường kiểm soát chất lượng con giống, hỗ trợ, phổ biến quy trình nuôi an toàn cho người dân.