Thị xã Hoàng Mai bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy

(Baonghean.vn) - Sáng 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị để bầu bổ sung ủy viên BTV Thị ủy và ủy viên Ủy ban kiểm tra Thị ủy nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy đối với đồng chí Nguyễn Duy Thao – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Hồ Sỹ Tùng – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Vinh.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, 100% đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã dự hội nghị thống nhất bầu bổ 2 đồng chí Nguyễn Duy Thao và Hồ Sỹ Tùng vào Ban Thường vụ Thị ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung đồng chí Hồ Sỹ Tùng vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đồng chí giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị ủy.

Thanh Thủy  

(Đài Hoàng Mai)