#Thị xã Hoàng Mai hỗ trợ 827 tỷ đồng vốn vay quốc tế nâng cấp hạ tầng đô thị

1 kết quả