Thị xã Hoàng Mai tổng kết công tác báo cáo viên

(Baonghean.vn)- Ngày 29/12, Thị ủy Hoàng Mai tổ chức tổng kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, phát hành, sử dụng báo đảng năm 2015.

Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Tuyên giáo Thị ủy, Bưu điện tỉnh, Bí thư Đảng ủy, báo cáo viên các phường, xã, đơn vị trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Văn - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì hội nghị.


Năm qua, Ban Tuyên giáo đã tổ chức được 11 hội nghị báo cáo viên với tổng số trên 600 lượt người tham gia. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được thị xã quan tâm, chỉ đạo.

Đến tháng 12/2015, các cơ sở đã tổ chức được 72 hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho gần 2.200 lượt người tham gia. Những đơn vị làm tốt gồm: Quỳnh Vinh, Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Phương, Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể thị xã, Đảng ủy chính quyền thị xã.

Toàn cảnh hội nghị.

Qua đánh giá, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động định hướng thông tin, kịp thời phản ánh và nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đã tổ chức được 12 kỳ thu thập, tổng hợp tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chủ động bám sát, theo dõi diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội.

Hiện nay, toàn Thị xã có trên 98% số chi bộ trực thuộc đảng bộ, chi bộ cơ sở đặt mua thường xuyên báo Đảng. 100% số chi bộ được cấp Bản thông báo nội bộ của tỉnh và Bản tin Hoàng Mai. 12 đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt huyện Quỳnh Lưu  đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn thị xã cũng được cấp phát báo Đảng.

Thị xã đã tổ chức biên tập, phát hành Bản tin Hoàng Mai hàng tháng, thực hiện tốt việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã. Đến đầu tháng 12/2015, đã biên tập và phát hành được 11 số với số lượng trên 6.000 cuốn. Bản tin in màu, trình bày đẹp, nội dung tin bài mang tính thời sự, thiết thực theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng, số lượng phát hành ổn định bình quân 600 bản/tháng.

Nhiều xã, phường, cơ quan làm tốt việc sử dụng báo Đảng như: Quỳnh Phương, Quỳnh Lộc, Quỳnh Xuân, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể thị xã, Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập...

Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng đánh giá công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã góp phần ổn định tư tưởng, đưa thông tin đến với người dân nhanh, chính xác. Công tác phát hành báo đảng phải thường xuyên, liên tục, đồng thời giao Ban Tuyên giáo cần hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị sử dụng có hiệu quả báo đảng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực trao tặng tặng giấy khen của Báo Nghệ An cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành, sử dụng báo đảng.

Nhân dịp này, Ban Biên tập Báo Nghệ An tặng giấy khen cho 3 đơn vị: Quỳnh Thiện, Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành, sử dụng báo đảng.

Ban Tuyên giáo và Bưu điện huyện Quỳnh Lưu cũng khen thưởng 3 đơn vị có thành tích trong phát hành báo đảng: Quỳnh Lộc, Quỳnh Trang và Quỳnh Liên

Đạm Phương