Thị xã Hoàng Mai tuyên dương điển hình 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

(Baonghean.vn) - Chiều 17/5, Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình.

Trong 5 năm qua, Thị ủy Hoàng Mai đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục tổ chức triển khai Chỉ thị 03- CT/ TW đảm bảo tính nghiêm túc, kịp thời, thường xuyên; đa dạng hóa các hình thức thực hiện để đảng viên, cán bộ, công chức tiếp thu và trở thành ý thức, việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân.

Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, đạo đức lối sống. Các cấp ủy đảng gắn cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

MTTQ và các đoàn thể các cấp đã đưa nội dung vào sinh hoạt thường kỳ với nhiều hình thức và cách làm đa dạng. Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, thanh niên, cán bộ, đảng viên làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được cấp ủy từ thị xã đến cơ sở được tiến hành thường xuyên.

Đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực: phong trào xây dựng nông thôn mới; dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, đưa cơ giới hóa và các loại giống mới, tiến bộ khoa học vào sản xuất; các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy vì dân” thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Dịp này, có 11 tập thể và 11 cá nhân được tuyên dương vì có thành tích trong học tập và làm theo Bác.

Nguyễn Thanh Thủy

Đài Hoàng Mai

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762