Thị xã Thái Hòa xử lý thông tin vụ việc xây dựng sai phép ở phường Quang Tiến

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An có bài viết “Xung quanh việc xây dựng sai phép ở phường Quang Tiến: Bài học trong quản lý trật tự đô thị", UBND TX. Thái Hòa đã có công văn phản hồi vấn đề báo nêu.

Xử lý dứt điểm lấn đất công, xây dựng sai phép ở TX.Thái Hòa

Xử lý dứt điểm lấn đất công, xây dựng sai phép ở TX.Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Qua đường dây nóng Báo Nghệ An, bạn đọc thông tin tại TX.Thái Hòa có tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép công trình kiên cố nhưng chính quyền 2 cấp của địa phương này không xử lý dứt điểm, khiến người dân băn khoăn, nghi ngại...

Ngày 14/6/2018, Báo Nghệ An có bài viết “Xung quanh việc xây dựng sai phép ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa: Bài học trong quản lý trật tự đô thị”.

Nội dung bài báo phản ánh việc hộ gia đình ông Mai Thanh Nam và bà Hồ Thị Luận, ở khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa xây dựng nhà “cơi nới”, sai giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, việc giải quyết của UBND phường Quang Tiến, UBND thị xã Thái Hòa chưa đủ quyết liệt, hình thức xử lý sai phạm chưa thể hiện rõ sự nghiêm minh của pháp luật.
Công trình xây dựng sai phép tại khối Tây Hồ 1, P. Quang Tiến, TX. Thái Hòa do hộ gia đình ông Mai Thanh Nam, bà Hồ Thị Luận thực hiện ở thời điểm tháng 1/2018. Ảnh: Nhóm PV

Ngày 2/8/2018 UBND TX. Thái Hòa có Công văn số 720/UBND-QLĐT nội dung sau: UBND thị xã Thái Hòa đã tổ chức kiểm tra nội dung cơ quan báo chí phản ánh hộ gia đình ông Mai Thanh Nam và bà Hồ Thị Luận, ở khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa xây dựng nhà “cơi nới”, sai giấy phép xây dựng và báo cáo cụ thể như sau:

1. Việc cấp giấy phép xây dựng và hiện trạng xây dựng công trình. a) Việc cấp giấy phép xây dựng: Hộ gia đình ông Mai Thanh Nam và bà Hồ Thị Luận, ở khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa được UBND thị xã cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị số 128/GP.UBND ngày 22/8/2017 theo đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế, giấy tờ về quyền sử dụng đất: số CK079199 do UBND thị xã cấp ngày 15/8/2017 (thửa đất số 504), số AG213023 do UBND huyện Nghĩa Đàn cấp ngày 30/8/2006 kèm theo trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thửa đất số 980/2017/BĐĐC/VPĐK ngày 17/8/2017 (thửa đất số 503), cụ thể: số tầng là 02 tầng, diện tích xây dựng 66m2, tổng diện tích sàn 142m2, tổng chiều cao công trình 9,9m.

Hiện trạng xây dựng công trình: Hiện nay hộ gia đình đã thi công hoàn thành công trình, với tổng diện tích xây dựng tầng 1 là 139,3m2. Trong đó: Có 66m2 được cấp giấy phép xây dựng; 73,3m2 không được cấp giấy phép xây dựng, hộ gia đình đã tự ý xây dựng sai khác so với quy mô giấy phép xây dựng đã được cấp.

Cụ thể: Có 76,3m2 xây dựng thuộc 2 thửa đất số 503, 504 (66m2 đã được cấp GPXD; 1,5m2 đất ở đô thị kiêm dịch vụ chưa được cấp GPXD; 0,4m2 thuộc hành lang vỉa hè; 3,4m2 và 3,1m2 thuộc mương thoát nước; 3,2m2 đất vườn và 1,8m2 đất không được cấp GPXD).

Có 8,0m2 phía sau công trình xây dựng vi phạm vào thửa đất số 538 là đất chợ. Có 29,1m2 (bám QL48) xây dựng vi phạm vào thửa đất số 695 (thuộc thửa đất số 501 cũ) là đất sản xuất, kinh doanh.

Có 11,6m2 và 3,0m2 xây dựng vi phạm vào phần đất hành lang ATGT QL48. Có 8,2m2 (giao giữa QL48 và QL48D) xây dựng vi phạm vào phần đất công cộng. - Về nguồn gốc sử dụng đất bao gồm: Đất công cộng; đất sản xuất, kinh doanh; đất chợ; đất mương thoát nước…;

Công trình xây dựng sai phép của hộ gia đình ông Mai Thanh Nam thời điểm cuối tháng 5/2018. Ảnh: Nhóm PV

2. Diễn biến quá trình xử lý và các văn bản liên quan. Ngay sau khi phát hiện công trình xây dựng sai phạm kể từ khi hộ gia đình bắt đầu tiến hành đào móng, UBND phường Quang Tiến đã tổ chức lập biên bản ngừng thi công, biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định đình chỉ thi công; UBND thị xã Thái Hòa và phòng chức năng đã trực tiếp chỉ đạo, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp và ban hành các văn bản để xử lý việc xây dựng trái phép của hộ gia đình ông Mai Thanh Nam và bà Hồ Thị Luận (22 văn bản các loại).

3. Kết quả xử lý. UBND thị xã Thái Hòa đã tiến hành thu hồi Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị số 128/GP.UBND ngày 22/8/2017 đã cấp cho hộ gia đình ông Mai Thanh Nam và bà Hồ Thị Luận tại Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 và hủy giấy phép xây dựng nêu trên tại Quyết định số 373/QĐ.UBND ngày 24/4/2018;

Hộ gia đình đã chấp hành việc nộp phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng theo Quyết định xử phạt hành chính số 1854/QĐ-XPHC ngày 29/11/2017 của UBND thị xã;

Đối với phần diện tích xây dựng sai phép hộ gia đình có đơn cam kết tự dỡ bỏ theo đúng thời gian yêu cầu của UBND thị xã mà không đòi hỏi chi phí bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi thực hiện quy hoạch (đơn cam kết có xác nhận của chính quyền địa phương, UBND phường Quang Tiến).