Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính giữ chức Cục trưởng Cục An ninh mạng

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm đối với nhiều đơn vị an ninh Bộ Công an.
Bộ Công an đã sáp nhập Cục An ninh mạng và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; sáp nhập Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh Thông tin truyền thông.

Trụ sở Bộ Công an.
Triển khai thực hiện Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm đối với nhiều đơn vị an ninh Bộ Công an.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh mạng. Đơn vị cấp cục này được sáp nhập từ Cục An ninh mạng thuộc Tổng Cục An ninh và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Tổng Cục cảnh sát trước đây. Trung tướng Hoàng Phước Thuận - Cục trưởng Cục An ninh mạng, đã được nghỉ hưu theo chế độ.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ. Đơn vị cấp cục này được sáp nhập từ Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh Thông tin truyền thông, thuộc Tổng Cục An ninh trước đây.
Ngoài ra, trước đó Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã ký các quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp đối với cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.
Theo đó, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; Thiếu tướng Lý Anh Dũng - Cục trưởng Cục An ninh điều tra, giữ chức Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an./.