Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty CP Tài chính & Đấu giá Quang Minh tổ chức bán đấu giá:  
 
1. QSD 5 lô đất ở tại xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên tổng DT 1.231,77m2   tổng GKĐ 1.622.444.400đ.
 
2. QSD 30 lô đất ở tại TT Quán Hành, Nghi Lộc tổng DT 4.434,8m2   tổng GKĐ 10.044.636.000đ.
 
3. QSD 9 lô đất ở tại TT Tân Kỳ tổng DT 2.306,3m2   tổng GKĐ 1.947.010.000đ.
 
4. QSD 178,3 m2  đất tại khối 4 TT Cầu Giát huyện Quỳnh Lưu, GKĐ 739.803.000đ.
 
5. QSD 396 m2  đất tại khối 2 TT Cầu Giát huyện Quỳnh Lưu, GKĐ 1.067.776.000đ.
 
Thời gian dự kiến tổ chức ĐG vào ngày 18,19,20/5/2016 và ngày 8/6/2016 tại nơi có đất đấu giá và tại THA Quỳnh Lưu.
 
Liên hệ:  Số ĐT: 0987.842.724 – 0913.09.07.49.