Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty CP Tài chính & Đấu giá Quang Minh tổ chức BĐG: 

1. QSD 35 lô đất ở tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tổng DT: 7,062.50m2, tổng GKĐ: 6,396,578,000đ.

2. QSD 35 lô đất ở tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tổng DT: 5,680.00m2, tổng GKĐ: 13,427,520,000đ.

3. QSD  06 lô đất ở tại xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương , tổng DT : 1,701.00 m2, GKĐ : 1,922.000,000 đ

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 26/8 và ngày 16,19/9/2016 tại UBND xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương và các xã Hưng Mỹ, Hưng Thịnh,huyện Hưng Nguyên .

Mọi chi tiết liên hệ : Công ty Cổ phần TC & ĐG Quang Minh Tầng 4 tòa nhà Trung Anh ,km số 2 Đại lộ Lê Nin,TP Vinh ,NA, điện thoại liên hệ :0987842724  -  0913090749