Thông báo bán đấu giá tài sản

(Baonghean.vn) - Công ty Cổ phần Tài chính & Đấu giá Quang Minh tổ chức bán đấu giá:

1. Quyền sử dụng 18 lô đất ở tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Tổng diện tích 4.111,3 m2. Tổng Gía khởi điểm: 5.514.719.999 đồng.

2. 01 xe ô tô 5 chỗ ngồi; Nhãn hiệu Daewoo - Magnus LF69Z

Giá khởi điểm: 58.897.000 đồng

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 15/12/2016 và ngày 9/1/2017 tại Công ty, tại UBND xã có đất đấu giá. 

Số điện thoại liên hệ: 0913.09.07.49.

Công ty CP Tài chính & đấu giá Quang Minh