Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty CP Tài chính & Đấu giá Quang Minh tổ chức bán đấu giá:
 
1. QSD 179 m2  đất ở tại phường Nghi Tân, GKĐ 257.850.000 đồng.
2. Quyền sử dụng 205m2  đất ở và tài sản gắn liền với đất tại phường Nghi Tân, GKĐ 288.000.000 đồng.
3. QSD 220 m2  đất ở tại phường Nghi Hương, GKĐ 585.000.000 đồng.
4. QSD 192m2  đất ở tại phường Nghi Hương, GKĐ 432.000.000 đồng.
5. 14 Xe ô tô và 8 xe mô tô đã cũ tổng trị giá 586.500.000 đồng.
Thời gian dự kiến tổ chức đấu gia vào ngày 9, 23/5/2016 tại Công ty CP Tài chính & Đấu giá Quang Minh và tại THA Cửa Lò.
 
Liên hệ:  Số ĐT: 0987.842.724 – 0913.09.07.49.