Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

(Baonghean.vn) - Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) diễn ra từ ngày 4 - 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn và thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, quy định rõ 9 nhiệm vụ và 6 quyền hạn.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 1
Các đồng chí: Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An do các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo: Trần Quốc Khánh và Võ Văn Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).

Hội nghị Trung ương 5 diễn ra 6 ngày (từ ngày 4 - 10/5/2022) tại Thủ đô Hà Nội, họp bàn nhiều vấn đề trọng tâm về kinh tế và xây dựng Đảng.

Về kinh tế, gồm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 2
Các báo cáo viên tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Về công tác xây dựng Đảng, gồm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022…

Liên quan đến chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị, Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Theo đề án, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thành lập, chịu trách nhiệm trước ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy đảm nhận nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quy định rõ 9 nhiệm vụ và 6 quyền hạn cụ thể. Trọng tâm là có trách nhiệm tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; thực hiện nhiệm vụ do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng quán triệt một số định hướng tuyên truyền tháng 5/2022 với các nội dung trọng tâm cụ thể. Như tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, chất lượng, hiệu quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Đảng; tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn, trong đó có kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); SEA Games 31…

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 3
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Tuyên truyền Sinh nhật Bác gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2022

Trước khi hội nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Trong đó, nhấn mạnh tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; thống nhất và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng…

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 4
Đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số trọng tâm tuyên truyền trong tháng 5/2022. Ảnh: Mai Hoa
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 5
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Trần Quốc Khánh cũng định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm đối với các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị, xã hội trong tháng 5/2022; trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2022 quy mô cấp tỉnh nhưng có nhiều hoạt động mới, đặc sắc quy mô toàn quốc; kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Tuyên truyền kết quả của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); kết quả 1 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XIX của Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền phòng, chống đuối nước…

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Xuân Thư - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng, Công tác chính trị, Công an tỉnh báo cáo một số nội dung tuyên truyền 60 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị cũng được nghe đại diện Công an tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền kỷ năm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân và những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Nhân dân.

Tin mới

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 10: Thằng bôm bốp

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 10: Thằng bôm bốp

(Baonghean.vn) -Trong chương trình đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả tạp văn Thằng bôm bốp của tác giả Lê Hồng Tuân. Tạp văn được trích trong cuốn Bêu nắng, đã được xuất bản và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo độc giả. Mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc Huyền Nga.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/2

(Baonghean.vn) - Gần 518 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; Khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới... là những nội dung chính trong ngày 4/2.
Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà. Ảnh: Thành Duy

Góp sức vì những ngôi nhà cho người nghèo ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 4/2/2023, tại Lễ Phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà.
VinaPhone

Sớm khắc phục tình trạng chập chờn mạng VinaPhone

(Baonghean.vn) - Đại diện VNPT Nghệ An cho biết, hiện nay, lượng lớn thuê bao trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.
Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những ngày này các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt và thành lập các đoàn trực tiếp đến tận gia đình thăm hỏi, động viên, tặng quà các thanh niên tham gia nhập ngũ năm nay.
Video: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

Video: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

(Baonghean.vn) -  Cùng với kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai, Đền thờ Mai Hắc Đế vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, là niềm tự hào to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.
Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

(Baonghean.vn) - Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai; Man United muốn sở hữu ngôi sao của Juventus với giá… 0 đồng; Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát huy thế mạnh, truyền thống vẻ vang của tỉnh Nghệ An để vững bước phát triển

Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát huy thế mạnh, truyền thống vẻ vang của tỉnh Nghệ An để vững bước phát triển

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn năm qua, truyền thống chống giặc ngoại xâm, giành độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn không ngừng được các thế hệ người dân xứ Nghệ và toàn thể dân tộc ta kế thừa, phát huy trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.