Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

Mai Hoa

(Baonghean.vn) - Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) diễn ra từ ngày 4 - 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn và thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, quy định rõ 9 nhiệm vụ và 6 quyền hạn.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 1
Các đồng chí: Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An do các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo: Trần Quốc Khánh và Võ Văn Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).

Hội nghị Trung ương 5 diễn ra 6 ngày (từ ngày 4 - 10/5/2022) tại Thủ đô Hà Nội, họp bàn nhiều vấn đề trọng tâm về kinh tế và xây dựng Đảng.

Về kinh tế, gồm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 2
Các báo cáo viên tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Về công tác xây dựng Đảng, gồm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022…

Liên quan đến chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị, Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Theo đề án, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thành lập, chịu trách nhiệm trước ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy đảm nhận nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quy định rõ 9 nhiệm vụ và 6 quyền hạn cụ thể. Trọng tâm là có trách nhiệm tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; thực hiện nhiệm vụ do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng quán triệt một số định hướng tuyên truyền tháng 5/2022 với các nội dung trọng tâm cụ thể. Như tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, chất lượng, hiệu quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Đảng; tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn, trong đó có kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); SEA Games 31…

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 3
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Tuyên truyền Sinh nhật Bác gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2022

Trước khi hội nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Trong đó, nhấn mạnh tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; thống nhất và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng…

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 4
Đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số trọng tâm tuyên truyền trong tháng 5/2022. Ảnh: Mai Hoa
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 5
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Trần Quốc Khánh cũng định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm đối với các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị, xã hội trong tháng 5/2022; trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2022 quy mô cấp tỉnh nhưng có nhiều hoạt động mới, đặc sắc quy mô toàn quốc; kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Tuyên truyền kết quả của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); kết quả 1 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XIX của Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền phòng, chống đuối nước…

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Xuân Thư - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng, Công tác chính trị, Công an tỉnh báo cáo một số nội dung tuyên truyền 60 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị cũng được nghe đại diện Công an tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền kỷ năm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân và những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Nhân dân.

Tin mới

Công Vinh ghi bàn trong trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao Việt Nam và huyền thoại Dortmund

Công Vinh ghi bàn trong trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao Việt Nam và huyền thoại Dortmund

(Baonghean.vn) - Danh thủ Lê Công Vinh - cựu tiền đạo Sông Lam Nghệ An ghi bàn thắng từ chấm penalty trong trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao Việt Nam và huyền thoại Dortmund. Trận đấu diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh ngày 28/9, kết thúc với tỷ số 4 - 1 nghiêng về đội bóng của danh thủ Jan Koller.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Trước ngày khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, chiều 28/9, Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đại biểu dự đại hội đã về dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương).
Tản văn: Ngoảnh mặt và đêm

Tản văn hay: Ngoảnh mặt và đêm

(Baonghean.vn) - Tản văn của Hồ Huy dù luôn có vẻ được viết bằng nỗi trải đời, bằng nhiều trăn trở dằn vặt, thì người đọc vẫn thấy những tia ánh sáng lóe lên ở phía sau những nỗi buồn. Khi viết về bóng đêm, Hồ Huy vẫn hé mở ra những ánh sáng. Khi viết về mặt đất, nơi tối tăm và chứa nhiều bí ẩn, Hồ Huy vẫn mô tả những mầm cây ươm chồi chuyển nhựa. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Cảng Hàng không Vinh hoạt động trở lại; Các thủy điện thông báo xả lũ; Cửa Lò biển động, xuất hiện triều cường, sóng lớn… là những thông tin nổi bật ngày 28/9.
Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Sân bay

Cảng hàng không Vinh hoạt động trở lại từ trưa 28/9

(Baonghean.vn) - Sau khi nhận định điều kiện thời tiết đảm bảo khai thác phục vụ hoạt động bay, các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đảm bảo điều kiện hoạt động bình thường, Cảng Hàng không Vinh chính thức mở cửa trở lại sớm hơn dự kiến.
Đội tuyển Việt Nam vô địch Giải giao hữu quốc tế: Mừng ít, lo nhiều?

Đội tuyển Việt Nam vô địch Giải giao hữu quốc tế: Mừng ít, lo nhiều?

(Baonghean.vn) - Giành ngôi vô địch một giải đấu giao hữu quốc tế tất nhiên là tin mừng của Đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022. Nhưng chiến thắng quá dễ dàng trước Singapore (4-0) và Ấn Độ (3-0) lại khiến những người am tường lo nhiều hơn mừng, bởi những cữ dượt mới đây của thầy trò ông Park Hang-seo chưa đủ để nói lên điều gì trước đối thủ mạnh hơn phía trước.