#thông báo tuyển dụng lao động

5 kết quả

Chi nhánh Viettel Nghệ An thông báo tuyển dụng

Chi nhánh Viettel Nghệ An thông báo tuyển dụng

(Baonghean.vn) -  Là doanh nghiệp Viễn thông - Công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Chi nhánh Viettel Nghệ An đang có nhu cầu tuyển dụng 3 nhân viên bán hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau: