#thống đốc NHNN

3 kết quả

Nền kinh tế sắp có thêm 300.000 tỉ đồng ?

Nền kinh tế sắp có thêm 300.000 tỉ đồng ?

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu, các ngân hàng (chủ nợ) đều tỏ ra phấn khởi và cho biết, trong vòng 2 năm tới, 50% số nợ xấu, tương đương khoảng 300.000 tỉ đồng sẽ được xử lý, đưa vào nền kinh tế.