Thống nhất một số nội dung Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Nghệ An lần thứ 3

(Baonghean.vn) - Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 cấp tỉnh sẽ được tổ chức trước tháng 10/2019; nhằm tục khẳng định, ghi nhận công lao của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào thiểu số thời kỳ đổi mới.

Chiều 13/3, UBND tỉnh tổ chức buổi họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Tiến Hùng

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số được tổ chức nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019. Khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Nghệ An hiện có hơn 460.000 người thuộc dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó phần lớn là dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ…. Vì vậy, việc tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương. Đây cũng là dịp để tôn vinh và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào thiểu số thời kỳ đổi mới.

Đại hội cũng là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của các đồng bào dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nghệ An hiện có hơn 460.000 người thuộc dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu

Cuộc họp đã thống nhất thời gian diễn ra Đại hội cấp huyện kết thúc trước tháng 7/2019, Đại hội cấp tỉnh sẽ diễn ra trước tháng 10/2019. Đồng thời đưa ra Kế hoạch, thành lập các tiểu ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân để chuẩn bị cho Đại hội. Trong đó, đồng chí Lê Hồng Vinh là Trưởng Ban chỉ đạo.