Thủ khoa Đại học Mỹ thuật tư vấn làm bài năng khiếu

Thịnh Mai Linh, thủ khoa ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, hiện học Arena Multimedia, lưu ý khi thi môn năng khiếu: Thí sinh cần hoàn thành tổng thể bài vẽ rồi mới đi sâu vào chi tiết.
.
Theo zing