#thử nghiệm giống khoai tây Marabel của Đức

1 kết quả

Anh Sơn lần đầu tiên trồng khoai tây vụ Đông trên đất bãi

Anh Sơn xây dựng mô hình trồng khoai tây Đức

(Baonghean.vn) - Để khai thác có hiệu quả những tiềm năng thế mạnh của địa phương, vụ đông năm nay huyện Anh Sơn đã chỉ đạo đưa vào trồng thử nghiệm 23 ha giống khoai tây Marabel của Đức theo mô hình liên kết “4 nhà”.