Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự cấp cao của 9 tỉnh, thành phố

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 9 tỉnh, thành phố: Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang, Đắk Lắk, Bình Phước, Trà Vinh, Bắc Kạn, Cần Thơ, Bạc Liêu.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tại Trà Vinh, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Lê Văn Hẳn -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thủ tướng Chính cũng có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quyết định 1218/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tại các tỉnh, thành trên.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố: TPHCM, Bến Tre, Kon Tum, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bình Định, Đồng Tháp.