Thủ tướng Chính phủ quyết định thay đổi nhân sự một số cơ quan

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và bổ sung Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.
 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Cụ thể, ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thay thế ông Đặng Công Huẩn- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ do yêu cầu nhiệm vụ công tác của Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.

Cụ thể, ông Lê Mạnh Hùng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay ông Phạm Văn Linh đã nhận nhiệm vụ mới.

Ông Phạm Huy Giang- Phó trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, thay ông Vương Văn Đỉnh đã nghỉ hưu./.