Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch mặt cắt ngang Đại lộ Vinh - Cửa Lò xuống 95m

(Baonghean.vn) - Đây là thông tin được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết trong cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 28/3.

Trước đó, ngày 21/11/2016, Bộ KH&ĐT đã có văn bản thông báo việc rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu và dự kiến kế hoạch năm 2017. Trong đó, dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò được dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020, với số tiền là 1.100 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trình bày thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy.

Ngày 1/12/2016, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trình phương án điều chỉnh mặt cắt chiều rộng Đại lộ Vinh - Cửa Lò từ 160m xuống 95 m dựa trên căn cứ vào nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dành cho Đại lộ Vinh - Cửa Lò 1.100 tỷ đồng. Và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận cho phép điều chỉnh quy mô của dự án theo phương án này.

Trên cơ sở đó, tại cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An vào ngày 19/2/2017, tỉnh Nghệ An đã có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch mặt cắt ngang Đại lộ Vinh - Cửa Lò tuyến đoạn từ Km0 - Km7+775 từ 160m xuống 95m để phù hợp với nguồn kinh phí được cấp theo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Trong cuộc họp sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết: Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 134/TB-VPCP ngày 14/3/2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Trong đó, đối với kiến nghị của tỉnh về dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò, Thủ tướng kết luận: “Về nguyên tắc đồng ý điều chỉnh quy mô quy hoạch mặt cắt của Dự án này như đề nghị của Tỉnh. Tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện và tự điều chỉnh quy mô Dự án; bảo đảm quy mô phù hợp để phát triển bền vững, lâu dài và khả năng cân đối của ngân sách. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về việc đầu tư hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí và xảy ra tiêu cực, khiếu kiện”.

Phối cảnh tổng thể chi tiết hai bên đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh tư liệu.

Trên cơ sở chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, tại cuộc họp sáng 28/3, qua báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định lại chủ trương này và giao UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý để sớm triển khai dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò có chiều dài 10,83km đi qua địa phận TP.Vinh, huyện Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 6,4km. Về xây lắp đã triển khai được 3,5km đoạn qua Thị xã Cửa Lò.

Nguồn lực tài chính để triển khai giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là 1.411 tỷ đồng, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn bố trí cho dự án đến năm 2020, trong đó nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 1.100 tỷ đồng và ngân sách tỉnh là 311 tỷ đồng./.

Thành Duy